Контакти


Вижте по-голяма карта

Елмак ООД гр.Кърджали
град Кърджали ПК 6600
бул.България №101

тел/факс: 0361 /6 26 89
GSM: 0878 / 38 67 16

e-mail:elmakood@abv.bg

Елмак ООД гр.София
град София ПК 1527
бул.Васил Левски № 148

тел/факс: 02/ 943 33 12
GSM: 0879 /64 76 52

e-mail: elmakoodsofia@abv.bg
Вижте по-голяма карта

Елмак ООД гр.Варна
град Варна ПК 9000
ул.Родопи № 11

тел/факс: 052/ 63 42 13
GSM: 0879 / 54 55 48

e-mail: elmak_varna@abv.bg


Елмак ООД

Елмак ООД е официален дистрибутор на продуктите с марка MAKEL, Horoz Elektrik, Teb Elektrik, Oktay, Borsan. Компанията се отличава с добро познаване на пазара, висока компетентност и динамичност в работата, конкурентни цени , постоянни складови запаси и коректност при партньорство.

Връзка с нас

02 / 943 33 12
0361/ 6 26 89
0879 / 647 652
02 / 943 33 12
0361/ 6 26 89
elmakoodsofia@abv.bg
elmakood@abv.bg
elmak.ood

Facebook